PDA

View Full Version : cách kế thừa thuộc tính & phương thức từ 2 classedconan93
11-06-2013, 11:39 PM
mình muốn hỏi thế này:
mình có 2 class là Date và Time
Date gồm có 3 thuộc tính day, month, year và phương thức inDay để tăng 1 ngày
Time có 3 thuộc tính là hour, minute, sec và 3 phương thức inHour, inMinute, inSecond

bây h mình muốn lập 1 class DateAndTime kết hợp giữa Date và Time và Sửa phương thức inHour để gọi phương thức inDay nếu thời gian được tăng sang ngày hôm sau
mình chẳng hiểu làm thế nào cả, vì như mình biết thì java cho phép extend 1 class nên không extend 2 class được, mọi ng giúp mình với, (không chơi copy paste nhé ) cám ơn mn

kimcy1992
12-06-2013, 08:12 PM
Sửa phương thức inHour để gọi phương thức inDay nếu thời gian được tăng sang ngày hôm sau
không hiểu ý bạn là gì ở đây, Còn không cho đa kế thừa thì dùng luôn 2 cái class đó làm các thuộc thuộc tính thứ 3.
Hoặc có thể cho 2 lớp Date và Time là abstract Time kế thừa Date và lớp thứ 3 kế thừa Time. Nói chung bài này nhiều phương án lựa chọn tùy bạn muốn dùng thế nào thôi.

edconan93
13-06-2013, 09:31 AM
không hiểu ý bạn là gì ở đây, Còn không cho đa kế thừa thì dùng luôn 2 cái class đó làm các thuộc thuộc tính thứ 3.
Hoặc có thể cho 2 lớp Date và Time là abstract Time kế thừa Date và lớp thứ 3 kế thừa Time. Nói chung bài này nhiều phương án lựa chọn tùy bạn muốn dùng thế nào thôi.

mình cũng tính là kế thừa 3 lần nhưng có vẻ cách này không hay lắm, còn sửa lớp inTime tức là :
phương thức inTime để tăng giờ lên 1 đơn vi, bây h kết hợp với inDate để trong trường hợp mà tăng từ giờ này qua giờ khác là sang 1 ngày thì inDate sẽ được gọi (đặc biệt với trường hợp giao thừa thì sẽ tăng sang năm sau hoặc tháng sau)

kindly276
14-06-2013, 05:56 PM
Bạn thử dùng interface xem sao nhé!