PDA

View Full Version : Cần Giúp Đỡ Về Cuốn Pro Jakarta Velocitythanhtaifs
23-07-2013, 10:56 AM
Tình hình là e đang nghiên cứu về Velocity để làm mấy cái xin code như mấy cái framework nên cần nghiên cứu về Velocity đang thích cuốn Pro Jakarta Velocity . Bác nào Có thể download giúp e được không vậy .

bác nào download cái link này được không vậy hay có thì up lên hộ e với
http://books.google.com.vn/books?id=RptvYd0AZYwC&printsec=frontcover&hl=vi&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false