PDA

View Full Version : Cơ sở dữ liệu từ điển Anh - Việt cho iOS?!hatnang
24-09-2013, 09:56 AM
Xin chào các anh chị,
Em đang làm đồ án là cái từ điển Anh - Việt cho iOS, nhưng nghẹt nỗi trước giờ chưa có đụng tới lập trình mobile nên không biết bắt đầu từ đâu. Anh chị cho em xin ý kiến nên bắt đầu như thế nào và nếu được thì cho em xin CSDL để xây dựng từ điển này.
Em chân thành cảm ơn!!!

Noob_
24-09-2013, 04:01 PM
Bạn review thử PDF (http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/15846/Kaijalainen_Mikko.pdf?sequence=1) này :)

Xcode + SDK tuy cũ nhưng mình nghĩ cũng đủ để bạn bắt đầu làm 1 app từ điển cho iOS :)

Chúc bạn thành công. :)