PDA

View Full Version : [Chia sẻ] sách tham khảo mới đây!!!n04dethuong
09-08-2006, 12:25 AM
sau đây là 1 quyển sách khá hay đáng đọc , gửi các bạn tham khảo.
C___C++_Programmers_Reference

n04dethuong
09-08-2006, 12:49 PM
Bổ sung thêm 1 quyển nữa:Mastering Algorithms With C-1999 của nhà xuất bản O'Reilly đáng xem lắm.0:)