PDA

View Full Version : VietPad - Vietnamese Unicode Text Editornguyenq
27-09-2013, 08:11 AM
VietPad là một chương trình text editor cơ bản đa nền tảng, có đầy đủ tính năng như Notepad. Có thể mở, soạn thảo, chuyển dạng, in, và lưu text file trong Unicode formats. VietPad có thể sắp xếp chữ, tước/điền dấu, duyệt chính tả, tìm kiếm regex, hỗ trợ những tác vụ hay dùng trong công việc soạn thảo văn bản.
http://vietpad.sourceforge.net

nguyenq
16-02-2015, 08:01 PM
Phiên bản VietPad 2.4 đã được xuất bản với những thăng tiến sau:

- Thêm program icons mới
- Thêm status bar
- Tích hợp logging

http://vietpad.sf.net