PDA

View Full Version : Lập trình bluetooth trong ioshoathuongphuoc
04-11-2013, 12:28 AM
Chào các bạn,
Các bạn cho mình hỏi, có sách nào nói về lập trình bluetooth hay liên quan tới facebook không, cho mình xin với. Mình xin cảm ơn.

Noob_
04-11-2013, 10:27 AM
Nếu bạn đọc tiếng Anh tốt thì đây là tài liệu tốt nhất cho bạn ^^

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/NetworkingInternetWeb/Conceptual/CoreBluetooth_concepts/CoreBluetooth_concepts.pdf

Nếu bạn biết tiếng anh sơ sơ thì có thể vào xem tutorial này, phần dưới có hướng dẫn dùng bluetooth
http://www.raywenderlich.com/12735/how-to-make-a-simple-playing-card-game-with-multiplayer-and-bluetooth-part-1
Trang này có nhiều tutorial rất hay, bạn chịu khó nghiên cứu nhé :)

Thân!

hoathuongphuoc
19-11-2013, 02:24 PM
Mình cảm ơn bạn.