PDA

View Full Version : Tài liệu về cách sao lưu file, ai có share cho mình vớiai_hon_ai
21-06-2009, 03:00 AM
khổ là mình nhập số liệu vào nhưng thoát ra là mất hết(:=(|)
trong C++ có mấy hàm ofstream(),ifstream(),fstream() dùng để lưu và đọc file lưu bạn nào có tài liệu về mấy phần này share cho mình với
thank you very much(Y:DY)

Kevin Hoang
26-06-2009, 01:41 AM
Trong các cuốn sách về C/C++ cuốn nào chả có hả bạn?

AlexF
26-06-2009, 08:23 AM
có quyển phạm văn ất chắc có ích cho bạn