PDA

View Full Version : 2 Công cụ xử lý APK vừa mới viết bằng Javamanhdt
15-12-2013, 04:41 PM
Đây là 2 công cụ mình mới viết bằng Java để xử lý các File APK. Anh em xài thử cho cảm nhận :)


http://www.mediafire.com/download/cdtt8c6b50ia884/SuperApkInstaller_1.0_MobileLife.Vn.zip

http://bit.ly/19pGsLe