PDA

View Full Version : Ebook đệ quy trong Ckegiaumat055
19-07-2009, 10:43 PM
Mình đang cần tài liệu về đệ quy. Bạn nào có thì share cho mình nhé ! Tiếng anh càng tốt

Kevin Hoang
21-07-2009, 11:10 PM
Đệ quy là một giải thuật, bạn tìm các cuốn sách nói về thuật toán là có giải thích về giải thuật này.

MAXSAI
30-08-2009, 02:00 PM
Không biết có phải bạn cần tìm cái này không?