PDA

View Full Version : Netbean - Làm thế nào để gõ tiếng Việt trong Netbean?leona
12-07-2014, 03:37 PM
Như tiêu đề ạ, em đang dùng
+ window 7 pro x64
+ unikey
+ netbean 7.4 và 8
Cả hai đều không gõ được tiếng Việt mặc dù đã chỉnh encode là UTF-8 trong properties của project.
Bác nào gặp tình trạng này rùi k, chỉ em với, many thank :)

nguyenq
24-07-2014, 05:41 AM
Bạn có thể dùng VietIME (http://vietime.sf.net), bộ gõ Tiếng Việt trên nền tảng Java, để gõ TV trong bất cứ chương trình Swing.