PDA

View Full Version : Dev C++ 4.9.9.2. Xin hướng dẫn cách sử dụng cơ bản?ducthuy.ford
11-08-2009, 01:12 AM
Có bạn nào thành thạo về nó hoặc co tài liệu hướng dẫn sử dụng no cho mình xin với.
Mình dùng BC++ nhưng giao diện của nó không đẹp với lại nó rất nặng nên mình chuyển qua dùng Dev C++ nhwng khổ nỗi mình không thạo về nó.
Ví dụ thường xuyên gặp lỗi này nhất

Source file not complete

quangnh89
11-08-2009, 10:54 AM
Bạn thử ví dụ 1 bài của bạn xem nào

với Dev C++ 4.9.9.2 thì chỉ cần biết 1 số lệnh:
Ctrl+F9 :dịch( Compile)
Ctrl+F10: chạy (Run), nếu chưa dịch mà đã chạy thì bị lỗi trên
F9 :Compile & Run
F8: debug (nhưng tớ không debug bằng cái này)
F4: Run to Cursor (thường debug bằng cái này :D)
F7 :Next Step
Shift+F7 :Step Intro
F4 : Watch (theo dõi các biến)
.... còn nhiều cái khác, bạn tự tìm thêm nhé

ducthuy.ford
12-08-2009, 03:14 PM
Nói chung mấy cái cơ bản như F9, Ctr F9 thi tớ biết nhưng mấy cái như Debug, run to Cursor hay Watch(theo dõi các biên như cậu nói thì tớ không dõ lắm. Cậu có thể nói sâu hơn cho mình được không?
Cảm ơn cậu nhìu nha.)

nguyendo94nd
13-09-2012, 06:26 PM
thế chẳng ai hướng dẫn rùi,mình cũng đang càn cái này