PDA

View Full Version : Tài liệu về đồ họa trên C. Ai có cho mình xin?canloimat87
23-08-2009, 09:21 PM
Xin lỗi cả nhà... Mình đã cố gắng tìm kiếm trên diễn đàn nhưng thấy rất ít các tài liệu liên quan đồ họa <:D>
Bạn nào có tài liệu về đồ họa trong C không cho mình với...
Mình đang học môn "Kỹ thuật đồ họa" nên rất cần đến nó...
Cảm ơn!

long221091
13-05-2010, 11:30 AM
Nè bạn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://558.vn/Upload/Source/file/B%c3%a0i%20t%e1%ba%adp%20t%e1%bb%95ng%20h%e1%bb%a3 p%20v%e1%bb%81%20%c4%91%e1%bb%93%20h%e1%bb%8da%20m %c3%a0y%20tinh.rar

nmdenday
08-06-2010, 10:55 PM
ủa sao toàn code vậy. bạn cho minh xin tai liệu hướng dẫn được không bạn