PDA

View Full Version : Xin hỏi về việc học olympic tin họcsaolion
03-09-2009, 07:34 PM
Em mới học môn lập trình C xong ở trên lớp! Nói chung mới đến FILE, Stack and queue là cao nhất!

Không biết với kiến thức như vậy sẽ phải update thêm gì nữa không? Đã có thể học ngay giải thuật chưa nhỉ?

Để đủ trình độ tương ứng olympic tin học thì phải định hướng như nào?

Mong mọi người chỉ giáo?

cafelanh
03-09-2009, 09:19 PM
olimpic tin hở , bạn liên hệ với tớ , tớ cũng đang học , tớ giúp bạn định hướng bạn phải học gì thôi , chứ tớ thì dốt lắm . không biết có đi thi được hay không thôi . bạn add nick tớ : bonghongthuytinhts

rox_rook
04-09-2009, 01:13 PM
Hi saolion và cafelanh !
Nếu các bạn hứng thú thì chúng ta có thể mở một chủ đề nhỏ về "Programming Contest" vì thú thật tháng 11 này mình cũng có đi thi ACM cho trường. Trường mình hiện đang trong quá trình training. Nói train vậy chứ cũng chỉ các học sinh tụ lại rồi giải bài tập thôi.