PDA

View Full Version : [Xin Sách] Design Pattern, Software Modeling and Design: UML, Use Cases, Patterns, and Software Architecturesicehawk
31-10-2014, 02:21 PM
chào mọi người,

mình đang nghiên cứu phân tích hệ thống để viết phần mềm, mình muốn kiếm vài tài liều để có thể thiết kế bài bản 1 chút.
nếu ai có tài liệu về chủ đề này thì cho mình xin nha, sách hướng dẫn càng cơ bản càng tốt, nếu có thì cho bounus thêm vài sách nâng cao để có thể dùng về sao.

cám ơn trước nha.