PDA

View Full Version : Lập trình web với javachanhjdev
25-12-2014, 01:58 AM
Bắt đầu dự án xây dựng tutorials java web 3.0
Mọi người ủng hộ nhé ;)
Thanks all!
http://www.youtube.com/playlist?list=PLLfRnhEoRZqIWdkTJXpXZKj_KDdAzaakV

giapnguyen.pfiev
25-12-2014, 09:33 AM
Học được C++, có kiến thức về lập trình hướng tượng thì chuyển sang Java hoặc C# như là học sử dụng library thôi.

giapnguyen.pfiev
25-12-2014, 03:07 PM
Bạn tham khào bài này nhé.
http://vinacode.net/2014/09/05/ngon-ngu-lap-trinh-c-khong-con-la-su-lua-chon-cua-ban/

giapnguyen.pfiev
25-12-2014, 03:27 PM
Sao lại tự ái ? Câu mình nói là từ C++ sang học C# hoặc Java như là học sử dụng thư viện được trích ra từ trong đấy mà.
Phần lớn mọi người đều nói Java không khó hơn C++ đâu mà là ngược lại đấy.

snake_programmer
29-12-2014, 11:15 AM
Đặt 1 slot để xem, hy vọng là không bị đứt dây đoạn :)