PDA

View Full Version : Tư vấn sử dụng thư viện Win32 API trên Windows Phone !yzurei
09-01-2015, 02:31 PM
Chào các bạn, mình mới bắt đầu với lập trình Windows Phone 8, trước đây mình chưa biết gì về WP cũng như C#. Vấn đề của mình là không biết source project VC++ sử dụng win32 API hay source code VC++ trên nền MFC có chạy được trên WP 8 hay không ?
Mình đã tìm rất nhiều trên google mà vẫn mù tịt mới mạn phép đăng bài ở đây, mong các bạn giúp đỡ !

Kevin Hoang
18-02-2015, 06:33 PM
MFC thì mình chưa thử nên không biết, còn WinAPI thì bạn xem link sau:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/jj662956(v=vs.105).aspx

Chúc bạn may mắn!

yzurei
08-03-2015, 11:42 AM
MFC thì mình chưa thử nên không biết, còn WinAPI thì bạn xem link sau:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/jj662956(v=vs.105).aspx

Chúc bạn may mắn!

Cảm ơn bạn nhiều, theo như mình mới tìm hiểu MFC không supported trên WP 8 trở đi @@.