PDA

View Full Version : sách về biến con trỏ trên Cmoonlight91
12-12-2009, 06:10 PM
Hiện mình đang tìm hiểu về biến con trỏ, bạn nào có ebook nói rõ về biến con trỏ có thể share cho mình với được không, cụ thể là biến con trỏ tới mảng 2 chiều, bộ nhớ cấp phát động, con trỏ và hàm,... Sách tiếng ANh hay tiếng Việt đều được, thx các bạn ^^!

QuangHoang
12-12-2009, 07:39 PM
Không có sách viết riêng về con trỏ như vậy đâu, bạn cứ search các TUT về con trỏ trên mạng (rất nhiều), và đọc các chương về con trỏ trong một số sách là được.