PDA

View Full Version : [C#]Viết chương trình xóa file thực thi của nózelda
16-06-2007, 12:20 PM
Các bác ơi, giúp em với, chả là ông thầy em có cho bài tập về nhà: viết chương trình in ra dòng chữ "Tôi đang học C#", sau khi in ra màn hình console, nó sẽ xóa tập tin thực thi của nó (coi như hết mở lần thứ 2 (:-O) ). Mấy anh pro về C#, giúp em nhé.

NoBi
16-06-2007, 03:24 PM
Bạn xem bài viết này, ý tưởng của nó là tạo ra file .bat, mỗi khi đóng ứng dụng là gọi file .bat này để xóa file .exe
http://www.codeproject.com/file/cpselfdestruct2.asp