PDA

View Full Version : Lập trình trên DOS va trên Window.gentlemansun01
20-12-2009, 06:45 PM
Mình mới học lập trình.hix.Có một câu hỏi tìm hiểu mãi mà chưa ra,đó là==>Lập trình trên DOS và trên Window khác nhau ntn?
mong các pro chỉ giáo! Thanks.(?)

Xcross87
20-12-2009, 08:33 PM
Mình mới học lập trình.hix.Có một câu hỏi tìm hiểu mãi mà chưa ra,đó là==>Lập trình trên DOS và trên Window khác nhau ntn?
mong các pro chỉ giáo! Thanks.(?)

DOS, màn hình đen console với 1 cái dấu gạch chân nháy đi nháy lại.
Windows thì Google :D