PDA

View Full Version : 3 bộ video học java với Eclipse và JCreatorhoangnh1988
31-12-2009, 04:15 PM
/////////////////////// 3 bộ video học java với Eclipse và JCreator
3 bộ video học java với Eclipse và JCreator

1) Video Learning JAVA using Eclipse (Tutorial) (Eclipse and Java for Total Beginners)
Từng video riêng biệt nghen các bạn. Down xong cái nào xem cái đó.
http://img693.imageshack.us/img693/3638/eclipser.jpg
Links:


http://rapidshare.com/files/327863293/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_1.rar
http://rapidshare.com/files/327864503/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_2.rar
http://rapidshare.com/files/327865899/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_3.rar
http://rapidshare.com/files/327868363/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_4.rar
http://rapidshare.com/files/327870468/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_5.rar
http://rapidshare.com/files/327872672/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_6.rar
http://rapidshare.com/files/327874519/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_7.rar
http://rapidshare.com/files/327876614/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_8.rar
http://rapidshare.com/files/327878128/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_9.rar
http://rapidshare.com/files/327879394/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_10.rar
http://rapidshare.com/files/327881749/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_11.rar
http://rapidshare.com/files/327884209/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_12.rar
http://rapidshare.com/files/327886067/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_13.rar
http://rapidshare.com/files/327889705/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_14.rar
http://rapidshare.com/files/327892588/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_15.rar
http://rapidshare.com/files/327894860/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_16.rar

2) Video Learning JAVA using Eclipse (Tutorial)
http://img46.imageshack.us/img46/3637/eclipsetutorial.jpg
Links:
a) Tutorial 1-Hello world


http://rapidshare.com/files/327900837/Tutorial_1-Hello_world.rar

b) Tutorial 2-Variables and Data Types


http://rapidshare.com/files/327909923/Tutorial_2-Variables_and_Data_Types.rar

c) Tutorial 3-Flow Control (5 parts)


http://rapidshare.com/files/327917929/Tutorial_3-Flow_Control.part1.rar
http://rapidshare.com/files/327927255/Tutorial_3-Flow_Control.part2.rar
http://rapidshare.com/files/327938268/Tutorial_3-Flow_Control.part3.rar
http://rapidshare.com/files/327950535/Tutorial_3-Flow_Control.part4.rar
http://rapidshare.com/files/327957854/Tutorial_3-Flow_Control.part5.rar

d) Tutorial 4-Arrays (2 parts)


http://rapidshare.com/files/327971732/Tutorial_4-Arrays.part1.rar
http://rapidshare.com/files/328270909/Tutorial_4-Arrays.part2.rar

e) Tutorial 5-Methods(i.e. Functions) (2 parts)


http://rapidshare.com/files/328275571/Tutorial_5-Methods_i.e._Functions_.part1.rar
http://rapidshare.com/files/328279135/Tutorial_5-Methods_i.e._Functions_.part2.rar

f) Tutorial 6-Classes (and Intro to Object Oriented Programming)


http://rapidshare.com/files/328281453/Tutorial_6-Classes__and_Intro_to_Object_Oriented_Programming_ .rar


3) Bộ video học java với JCreator (tiếng Việt):
http://img64.imageshack.us/img64/9250/jcreator.jpg
Links:
a) 1-Lớp-Đối tượng-Thuộc tính-Phương thức-Hàm tạo


http://rapidshare.com/files/328284540/1-Lop-Doi_tuong-Thuoc_tinh-Phuong_thuc-Ham_tao.rar

b) 2-Kế thừa-Nạp chồng-Ghi đè-Điều khiển truy xuất


http://rapidshare.com/files/328287966/2-Ke_thua-Nap_chong-Ghi_de-Dieu_khien_truy_xuat.rar

c) 3-Giao diện đồ họa AWT-Các thành phần


http://rapidshare.com/files/328291962/3-Giao_dien_ae_o_hoa_AWT-Cac_thanh_phan.rar

d) 4-Xử lý các sự kiện


http://rapidshare.com/files/328296667/4-Xu_ly_cac_su_kien.rar

gaconbietgay
31-12-2009, 07:01 PM
Hay quá! nhưng ko có link mediafire ah bac?

huyfeng
02-01-2010, 07:56 PM
Hay quá! nhưng ko có link mediafire ah bac?

Khỏi cần link mediafire. Bác vào trang chủ của 3 loại tut trên nè:

http://eclipsetutorial.sourceforge.net/totalbeginner.html

baothi
29-06-2012, 03:19 PM
/////////////////////// 3 bộ video học java với Eclipse và JCreator
3 bộ video học java với Eclipse và JCreator

1) Video Learning JAVA using Eclipse (Tutorial) (Eclipse and Java for Total Beginners)
Từng video riêng biệt nghen các bạn. Down xong cái nào xem cái đó.
http://img693.imageshack.us/img693/3638/eclipser.jpg
Links:


http://rapidshare.com/files/327863293/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_1.rar
http://rapidshare.com/files/327864503/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_2.rar
http://rapidshare.com/files/327865899/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_3.rar
http://rapidshare.com/files/327868363/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_4.rar
http://rapidshare.com/files/327870468/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_5.rar
http://rapidshare.com/files/327872672/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_6.rar
http://rapidshare.com/files/327874519/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_7.rar
http://rapidshare.com/files/327876614/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_8.rar
http://rapidshare.com/files/327878128/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_9.rar
http://rapidshare.com/files/327879394/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_10.rar
http://rapidshare.com/files/327881749/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_11.rar
http://rapidshare.com/files/327884209/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_12.rar
http://rapidshare.com/files/327886067/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_13.rar
http://rapidshare.com/files/327889705/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_14.rar
http://rapidshare.com/files/327892588/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_15.rar
http://rapidshare.com/files/327894860/Eclipse_and_Java_for_Total_Beginners-Lesson_16.rar

2) Video Learning JAVA using Eclipse (Tutorial)
http://img46.imageshack.us/img46/3637/eclipsetutorial.jpg
Links:
a) Tutorial 1-Hello world


http://rapidshare.com/files/327900837/Tutorial_1-Hello_world.rar

b) Tutorial 2-Variables and Data Types


http://rapidshare.com/files/327909923/Tutorial_2-Variables_and_Data_Types.rar

c) Tutorial 3-Flow Control (5 parts)


http://rapidshare.com/files/327917929/Tutorial_3-Flow_Control.part1.rar
http://rapidshare.com/files/327927255/Tutorial_3-Flow_Control.part2.rar
http://rapidshare.com/files/327938268/Tutorial_3-Flow_Control.part3.rar
http://rapidshare.com/files/327950535/Tutorial_3-Flow_Control.part4.rar
http://rapidshare.com/files/327957854/Tutorial_3-Flow_Control.part5.rar

d) Tutorial 4-Arrays (2 parts)


http://rapidshare.com/files/327971732/Tutorial_4-Arrays.part1.rar
http://rapidshare.com/files/328270909/Tutorial_4-Arrays.part2.rar

e) Tutorial 5-Methods(i.e. Functions) (2 parts)


http://rapidshare.com/files/328275571/Tutorial_5-Methods_i.e._Functions_.part1.rar
http://rapidshare.com/files/328279135/Tutorial_5-Methods_i.e._Functions_.part2.rar

f) Tutorial 6-Classes (and Intro to Object Oriented Programming)


http://rapidshare.com/files/328281453/Tutorial_6-Classes__and_Intro_to_Object_Oriented_Programming_ .rar


3) Bộ video học java với JCreator (tiếng Việt):
http://img64.imageshack.us/img64/9250/jcreator.jpg
Links:
a) 1-Lớp-Đối tượng-Thuộc tính-Phương thức-Hàm tạo


http://rapidshare.com/files/328284540/1-Lop-Doi_tuong-Thuoc_tinh-Phuong_thuc-Ham_tao.rar

b) 2-Kế thừa-Nạp chồng-Ghi đè-Điều khiển truy xuất


http://rapidshare.com/files/328287966/2-Ke_thua-Nap_chong-Ghi_de-Dieu_khien_truy_xuat.rar

c) 3-Giao diện đồ họa AWT-Các thành phần


http://rapidshare.com/files/328291962/3-Giao_dien_ae_o_hoa_AWT-Cac_thanh_phan.rar

d) 4-Xử lý các sự kiện


http://rapidshare.com/files/328296667/4-Xu_ly_cac_su_kien.rar

Bạn ơi xem lại đi có file nào mà download được đâu