PDA

View Full Version : [Yêu cầu]Sách về lập trình hướng đối tượngnucuoioi
09-07-2007, 09:17 AM
Cac ban ai co tai lieu ve lap trinh huong doi tuong xin up len cho anh em tham khao
Thank nhiu
--------------------------
Lần sau nhớ post bài tiếng việt

minhtruc
10-07-2007, 02:19 PM
Bạn xem thử các tài liệu sau:
http://www.esnips.com/doc/6c03a43f-6585-45a5-b577-f25225729492/MS-Press---OOP--VB-and-C
http://www.esnips.com/doc/203a6a59-fcaf-4b57-b1a7-7f605c88758d/Object_Solutions_Managing_the_OOP
http://www.esnips.com/doc/b176444f-bb5d-447a-a261-c46c8cf983b7/Object_Oriented_Programming_With_ANSI_C
http://www.esnips.com/doc/d511218c-b8e0-427b-8219-081b305e41f6/Object_Oriented_Project_Management_with_UML
http://www.esnips.com/doc/efe4749d-15cf-4f06-8f8b-8d7ef012a6bc/object-oriented-analysis-and-design

hungnm_tl
27-07-2007, 09:46 AM
Bạn xem thử các tài liệu sau:
http://www.esnips.com/doc/6c03a43f-6585-45a5-b577-f25225729492/MS-Press---OOP--VB-and-C
http://www.esnips.com/doc/203a6a59-fcaf-4b57-b1a7-7f605c88758d/Object_Solutions_Managing_the_OOP
http://www.esnips.com/doc/b176444f-bb5d-447a-a261-c46c8cf983b7/Object_Oriented_Programming_With_ANSI_C
http://www.esnips.com/doc/d511218c-b8e0-427b-8219-081b305e41f6/Object_Oriented_Project_Management_with_UML
http://www.esnips.com/doc/efe4749d-15cf-4f06-8f8b-8d7ef012a6bc/object-oriented-analysis-and-design

Bạn ơi, có cái link nào được đâu, die hết cả roài (D:)>

thangtran
27-07-2007, 10:41 AM
Bạn vào link sau để tìm: http://public.box.net/congdongcviet

PoPoPoPo
27-07-2007, 12:37 PM
Chú ý, nếu bạn nào dùng tài khoản esnips thì phải upload vào mục public thì các link share mới cho người khác down được.