PDA

View Full Version : upload file lên host sử dụng html control?sakervn
14-07-2007, 08:08 AM
có bác nào biết cách upload file lên host sử dụng html control ko ạ? Em đang ko bít làm thế nào. hịc hịc? hụ hụ

vampiregrodon
20-07-2007, 10:49 PM
có bác nào biết cách upload file lên host sử dụng html control ko ạ? Em đang ko bít làm thế nào. hịc hịc? hụ hụ

Đây là code upload của mình bạn có thể tham khảo,nếu có gì sai sót hay cứ nói mình biết trong topic này!!

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<html>
<script runat="server">
void BtnUpload_Click(Object sender, EventArgs e)
{ // Display information about posted file
FileName.InnerHtml = MyFile.PostedFile.FileName;
MyContentType.InnerHtml = MyFile.PostedFile.ContentType;
ContentLength.InnerHtml = MyFile.PostedFile.ContentLength.ToString();
FileDetails.Visible = true;


MyFile.PostedFile.SaveAs("c:\\Inetpub\\upload\\"+MyFile.PostedFile.FileName);
}
</script>
<body>
<form action="uploadfile.aspx" method="post"
enctype="multipart/form-data"
runat="server"><h1>Upload File len Server</h1>
File : <input id="MyFile" type="file"
runat="server"><br><br>
<asp:requiredfieldvalidator controltovalidate="MyFile" display="static" errormessage="Chua chon file upload!" runat=server/>
<input type=submit value="Upload File"
OnServerclick="BtnUpload_Click"
runat="server">
<br><br><br>
<div id="FileDetails" Visible=false runat="server">
FileName: <span id="FileName" runat="server"/>
<br>
ContentType: <span id="MyContentType" runat="server"/><br>
ContentLength: <span id="ContentLength" runat="server"/>bytes
<br>
</div>
</form>
</body>
</html>

ImX.WiR
20-07-2007, 11:30 PM
chưa kiểm tra đuôi file. ko nên cho up các đuôi file nhạy cảm (.php,.aspx,...)
mới cả chưa catch các exception khi upload

vampiregrodon
21-07-2007, 01:37 AM
chưa kiểm tra đuôi file. ko nên cho up các đuôi file nhạy cảm (.php,.aspx,...)
mới cả chưa catch các exception khi upload

Thấy bạn kia hỏi về upload file nên mình post code upload basic nhất thôi,cứ làm như vậy la upload được file lên.Còn phần kiểm tra đuôi file đó tùy các bạn thôi(thêm mắm thêm muối vào đoạn code để nó được hoàn chỉnh hơn,security hơn)(:-)w

ImX.WiR
21-07-2007, 06:53 AM
nếu có gì sai sót hay cứ nói mình biết trong topic này!!


Thì mình cũng chỉ góp ý thôi mà (:=(|)

vampiregrodon
21-07-2007, 11:11 AM
Thì mình cũng chỉ góp ý thôi mà (:=(|)
Mình hiểu rồi,cám ơn bạn đã góp ý với mình:)

WhoAmI
30-09-2007, 05:14 PM
trang asp.net có tool FileUploader mà.Sao ko dùng cho nó dễ?xài chi HTML cho nó rắc rối?

chandoibovo
14-11-2007, 05:08 PM
Các bạn ơi cho mình hỏi html control là gì??. Host không hỗ trợ đúng không? Mình là newbie nên chưa hiểu về nó. Các bạn đừng cười nhé

hiei
14-11-2007, 07:43 PM
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<html>
<script runat="server">
void BtnUpload_Click(Object sender, EventArgs e)
{ // Display information about posted file
FileName.InnerHtml = MyFile.PostedFile.FileName;
MyContentType.InnerHtml = MyFile.PostedFile.ContentType;
ContentLength.InnerHtml = MyFile.PostedFile.ContentLength.ToString();
FileDetails.Visible = true;


MyFile.PostedFile.SaveAs("c:\\Inetpub\\upload\\"+MyFile.PostedFile.FileName);
}
</script>
<body>
<form action="uploadfile.aspx" method="post"
enctype="multipart/form-data"
runat="server"><h1>Upload File len Server</h1>
File : <input id="MyFile" type="file"
runat="server"><br><br>
<asp:requiredfieldvalidator controltovalidate="MyFile" display="static" errormessage="Chua chon file upload!" runat=server/>
<input type=submit value="Upload File"
OnServerclick="BtnUpload_Click"
runat="server">
<br><br><br>
<div id="FileDetails" Visible=false runat="server">
FileName: <span id="FileName" runat="server"/>
<br>
ContentType: <span id="MyContentType" runat="server"/><br>
ContentLength: <span id="ContentLength" runat="server"/>bytes
<br>
</div>
</form>
</body>
</html>


Sao không dùng control FileUpload của asp.net nhỉ, xem hướng dẫn tại đây (http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa479405.aspx)