PDA

View Full Version : Xem video clip phim "Kỳ nghỉ hè của Mr. Bean" - Rất vui nhộn và hấp dẫncandystory
19-07-2007, 10:57 AM
Xem phim nhéKỳ nghỉ hè của Mr. Bean


Phần 1
http://www.clip.vn/watch/ejr,vn,Ky-nghi-cua-Mr-Bean-1.html

Phần 2
http://www.clip.vn/watch/ejH,vn,Ky-nghi-cua-Mr-Bean-2.html

Phần 3
http://www.clip.vn/watch/ej4,vn,Ky-nghi-cua-Mr-Bean-3.html?cPage1=1&cTab=0

Phần 4
http://www.clip.vn/watch/ejx,vn,Ky-nghi-cua-Mr-Bean-4.html?cPage1=1&cTab=0

Phần 5
http://www.clip.vn/watch/ejB,vn,Ky-nghi-cua-Mr-Bean-5.html?cPage1=1&cTab=0

hieubm
23-07-2007, 03:15 PM
Cậu còn tập phim dài khác của mr Bean ko ? Mình đã xem hết 5 phần của tập phim này. Hay lắm.