PDA

View Full Version : Linux Kernel API DocumentationXcross87
01-10-2007, 05:47 PM
Bài này cung cấp giới thiệu về Linux Kernel API ^^

Nếu bạn muốn học lập trình C/C++ trên Linux hãy trang bị cho mình một bộ reference trước nhé :).

Tùy thuộc vào bộ Kernel version mà bạn sử dụng hãy sử dụng documentation thích hợp.

Các bạn chọn và download bộ documentation thích hợp tại đây :
http://www.kernel-api.org/content/view/15/30/

Hoặc có thể tra Kernel API online :
http://www.kernel-api.org/content/view/14/29/

OK !

Giờ cần có một thư viện khác để tham khảo khác trong trường hợp không hiểu cái này nhảy sang cái kia học :D

1. Kernel hacking (http://kernelnewbies.org/KernelHacking)
1. Kernel Books (http://kernelbook.sourceforge.net/)
3. Czech Linux Documentation Archives (http://docs.linux.cz/) <-- cái này mà không đọc thì ::: PHÍ
4. Linux Development Center (http://www.linuxdevcenter.com/linux/cmd/) <--- vào đây để biết thêm Linux
5. Linux Man (http://linux.die.net/)

Sách recommend các bạn nên đọc nếu lập trình Linux :
1. Linux in a Nutshell
2. Beginning Linux Programming
3. Linux Kernel
4. Professional Linux Programming

Các sách này đều có trong kho ebook ^^!

hieubm
02-12-2007, 04:52 PM
Sách recommend các bạn nên đọc nếu lập trình Linux :
1. Linux in a Nutshell
2. Beginning Linux Programming
3. Linux Kernel
4. Professional Linux Programming

Cho hỏi quyển Linux Kernel của tác giả nào?

kipu
24-03-2009, 01:35 AM
Sách recommend các bạn nên đọc nếu lập trình Linux :
1. Linux in a Nutshell
2. Beginning Linux Programming
3. Linux Kernel
4. Professional Linux Programming

Các sách này đều có trong kho ebook ^^!
Không thấy quyển Advanced Linux Programming & Linux Programming Unleashed?