PDA

View Full Version : Tuyển Moderators điều hành và phát triển diễn đànKevin Hoang
02-10-2007, 12:57 AM
Cộng đồng C Việt đã đi vào hoạt động ổn định, đang trên đà phát triển mạnh, trở thành 1 trong các site có mức độ uy tín cao trong lĩnh vực CNTT ở Việt Nam. Do đó, yêu cầu đối với công tác quản lý giúp cộng đồng C Việt ổn định, phát triển tiếp là cần thiết và cấp bách. Kevin thay mặt ban quản lý cộng đồng C Việt đưa thông báo này nhằm để tìm ra những người có khả năng điều hành, có khả năng giúp cộng đồng C Việt phát triển hơn nữa. Nếu bạn cảm thấy mình có khả năng, xin vui lòng đăng ký theo mẫu sau:

I. VỊ TRÍ ĐĂNG KÝ ĐIỀU HÀNH
- LẬP TRÌNH VISUAL C# (http://diendan.congdongcviet.com/forums/f9::lap-trinh-visual-csharp.cpp)
- LẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NET (http://diendan.congdongcviet.com/forums/f5::lap-trinh-visual-cpp-lap-trinh-visual-cpp-net.cpp)
- Lập trình trên Linux | Linux Programming (http://diendan.congdongcviet.com/forums/f16::lap-trinh-tren-linux-linux-programming.cpp)
- LẬP TRÌNH OBJECTIVE-C (http://diendan.congdongcviet.com/forums/f10::lap-trinh-objective-c.cpp)
- LẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0X (http://diendan.congdongcviet.com/forums/f7::lap-trinh-cpp-lap-trinh-c-lap-trinh-cpp0x.cpp)
- LẬP TRÌNH JAVA (http://diendan.congdongcviet.com/forums/f11::lap-trinh-java.cpp)
- DATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASE (http://diendan.congdongcviet.com/forums/f12::database-reporting-cac-he-quan-tri-database.cpp)
- ĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTT (http://diendan.congdongcviet.com/forums/f32::dinh-huong-dao-tao-viec-lam-nganh-cntt.cpp)

II. BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ
1. Phần thông tin đăng ký
- Username:......................................... ....*
- Y!M:.............................................. .......*
- Có khả năng điều hành diễn đàn:.................*
- Thời gian trong ngày có thể đảm nhiệm: ......*
- Skype: (Tùy chọn)..................................
- Paltalk: (Tùy chọn).................................
- Cam kết hoặc giới thiệu bản thân(Tùy ý)............................................... ...........................................
- Tôi đảm bảo rằng tôi có khả năng điều hành tốt diễn đàn mà tôi đã đăng ký để có thể giúp cộng đồng C Việt phát triển.*

2. Phần thông tin cá nhân
- Họ tên: ...............................................*
- Nơi làm việc:.........................................*
- Điện thoại liên hệ: .................................*
- Yahoo ID:.............................................*
- Email:............................................ ......*

Lưu ý: Tất cả các mục có đánh dấu * là bắt buộc.

3. Gửi thông tin đăng ký
- Gửi phần 1 vào đề tài này (http://diendan.congdongcviet.com/threads/t3353::danh-sach-thanh-vien-dang-ky-moderators.cpp)
- Gửi cả phần 1 và phần 2 của mẫu trên vào email admin@congdongcviet.com nhằm để quản lý và hỗ trợ khi cần thiết

III. YÊU CẦU
- Hiểu rõ và không được vi phạm các điều khoản của Luật lệ tham gia (http://diendan.congdongcviet.com/threads/t15::luat-le-tham-gia-dien-dan-cong-dong-c-viet-noi-quy.cpp).
- Rank phải có ít nhất là 1 sao và có hình tượng tốt trong các bài viết thảo luận. (Không nói tục, không sử dụng ngôn ngữ teen, ...)
- Có trách nhiệm bảo vệ, phát triển cộng đồng C Việt, bảo vệ quyền lợi tham gia của các thành viên có ý thức chấp hành luật lệ.
- Có kết nối Internet tại nhà hoặc đảm bảo thời gian tham gia điều hành: một tuần phải có ít nhất 10h hoạt động.
- Có sự yêu thích lập trình và muốn phát triển kỹ năng điều hành tại cộng đồng C Việt.
- Có mong muốn giúp đỡ những người khác giống bạn trong việc cùng phát triển tri thức CNTT.
- Cam kết không đưa ra các nhận xét, đánh giá không chính xác gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cộng đồng C Việt.

IV. QUYỀN LỢI
- Được toàn quyền quản lý, điều hành diễn đàn mình đã đăng ký quản lý.
- Được yêu cầu cấp thêm đặc quyền quản lý nếu đặc quyền đó không ảnh hưởng lớn tới bảo mật, hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn cho cộng đồng C Việt.
- Được tham gia vào trao đổi chính sự của cộng đồng C Việt, và tham gia vào các nhóm hoặc dự án do cộng đồng C Việt khởi xướng.
- Trở thành người điều hành toàn bộ cộng đồng C Việt khi bạn có khả năng tuyên truyền ý thức tuân thủ luật lệ tham gia tới các thành viên, và có những kế hoạch hợp lý giúp cộng đồng C Việt phát triển hơn nữa.
- Một số quyền lợi khác.

VI. NĂNG LỰC :
- Để đảm bảo công tác quản lý được duy trì ổn định, mỗi thành viên khi đăng ký sẽ được thử thách và kiểm tra năng lực điều hành trong vòng 15 ngày đến 3 tháng. Bên cạnh việc xử lý các vi phạm, thời gian này là thời gian để bạn đánh giá công việc quản lý thực tế, đưa ra những nhận xét, kế hoạch cho sự phát triển cộng đồng C Việt.
- Khi trong thời gian kiểm tra năng lực của bạn, mọi thành viên trong diễn đàn sẽ có đánh giá và suy nghĩ về con người và tính cách bạn; vì thế, hãy đăng ký nếu bạn thật sự có mong muốn.

Thay mặt ban quản lý Cộng Đồng C Việt,
Trân trọng cảm ơn bạn!