PDA

View Full Version : Code choi duoc tientucounbi
17-10-2015, 06:40 PM
http://*******/forms/t67uKTYQmA

anhtuan199590@gmail.com


Dể tăng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm lập trình , cũng nhằm hỗ trợ các bạn IT trường BK, tôi có liên kết với một số công ty và các starup, tạo những đồ án nhỏ, khá đơn giản kèm với đấu giá ..... Bắt đầu với đồ án sau:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Làm 1 web đơn giản , chủ yếu là lấy dữ lieu , nội dung web chỉ là cái khung để nhập mssv của một bạn bất kỳ rôi lấy csdl của bạn đó về web này
Vd mau: aao-hcmutvn.rhcloud.com
Trang aao lay tkb : www.aao.hcmut.edu.vn/image/data/Tra_cuu/xem_tkb
Aao lay lich thi
www.aao.hcmut.edu.vn/image/data/Tra_cuu/xem_lt
Aao lay diem
www.aao.hcmut.edu.vn/image/data/Tra_cuu/xem_bd

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hỗ trơ: sử dung J2EE (spring, MongoDB), Javascript, Quartz schedule, Crawler
request lên server web, roi server web mới đẩy request đó lên aao mới lấy dl về

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mức đấu giá: 500k
Bạn nào trả giá rẻ hơn và làm được thì sẽ lấy bạn do trog thời gian sớm nhất

anhhat
07-03-2018, 11:25 AM
tham khảo ở đây (http://briskrange.com/6F89)