PDA

View Full Version : giúp sữa lỗi exceptionmilkywaydb94
20-11-2015, 05:37 PM
bài này bị lỗi exception thread main nhờ mọi người sửa lỗi giúp với
https://drive.google.com/open?id=0B7pU2mh10i-AUk05TXpXQ2duODA
trên là link source

theiron97
25-11-2015, 10:00 AM
bạn chưa public kía , như thế không ai xem đựoc :)