PDA

View Full Version : Hát nhép của 2 chú người Trung Quốckimbuncha
13-10-2007, 10:23 AM
xem 2 chú này hài quá đi ^^
http://www.blog.com.vn/Home/VideoPlayer.aspx?videoid=4368