PDA

View Full Version : Kiểu "boolean" là gì?truongtuan1505
10-09-2010, 06:09 PM
các a ơi!
e mới học về môn C#, nên e muốn hỏi các a về "boolean" là gi?
Nhờ các a giúp e với (?)
Thanks all!!!

gauto988
10-09-2010, 07:13 PM
Nếu bạn đã hỏi câu này thì mình nghĩ bạn nên ôn lại kiến thức basic về lập trình....
Ban đầu nhìn title nghe kêu quá.."trao đổi kiến thức".
Thực chất kiến thức bạn muốn "trao đổi" là quá bình thường đối với người lập trình...

truongtuan1505
10-09-2010, 08:08 PM
Nếu bạn đã hỏi câu này thì mình nghĩ bạn nên ôn lại kiến thức basic về lập trình....
Ban đầu nhìn title nghe kêu quá.."trao đổi kiến thức".
Thực chất kiến thức bạn muốn "trao đổi" là quá bình thường đối với người lập trình...

xin lổi mình mới học buổi đầu tiên về C# nên mình hỏi mọi người
nếu bạn biết thì bạn nói cho mình biết đó là "trao đổi"
Bạn đừng nên tự cao về kiến thức cao siêu của mình quá
thê thôi!

hunterphu
10-09-2010, 08:11 PM
boolean là biến có giá trị true hoặc false

dieucay555
10-09-2010, 08:24 PM
Boolean là alias(bí danh) của bool thôi, 2 cái này hoàn toàn như nhau!

david8xvn
10-09-2010, 09:56 PM
hihi, toàn hỏi câu chết người không thôi. Chịu khó đọc cái bên dưới đi nha


The bool Type
The bool type represents true/false values. C# defines the values true and false using the
reserved words true and false. Thus, a variable or expression of type bool will be one of
these two values. Furthermore, there is no conversion defined between bool and integer
values. For example, 1 does not convert to true, and 0 does not convert to false.
Here is a program that demonstrates the bool type:
// Demonstrate bool values.
using System;
class BoolDemo {
static void Main() {
bool b;
b = false;
Console.WriteLine("b is " + b);
b = true;
Console.WriteLine("b is " + b);
// A bool value can control the if statement.
if(b) Console.WriteLine("This is executed.");
b = false;
if(b) Console.WriteLine("This is not executed.");
// Outcome of a relational operator is a bool value.
Console.WriteLine("10 > 9 is " + (10 > 9));
}
}
The output generated by this program is shown here:
b is False
b is True
This is executed.
10 > 9 is
There are three interesting things to notice about this program. First, as you can see,
when a bool value is output by WriteLine( ), “True” or “False” is displayed. Second, the
value of a bool variable is sufficient, by itself, to control the if statement. There is no need
to write an if statement like this:
if(b == true) ...
Third, the outcome of a relational operator, such as <, is a bool value. This is why the
expression 10 > 9 displays the value “True.” Further, the extra set of parentheses around
10 > 9 is necessary because the + operator has a higher precedence than the >.

gauto988
12-09-2010, 02:17 AM
xin lổi mình mới học buổi đầu tiên về C# nên mình hỏi mọi người
nếu bạn biết thì bạn nói cho mình biết đó là "trao đổi"
Bạn đừng nên tự cao về kiến thức cao siêu của mình quá
thê thôi!

Bạn sai rồi! thứ 1 trước khi bạn học C#, cho dù là buổi đầu tiên thì chắc hẳn bạn cũng đã được học các ngôn ngữ lập trình cơ bản như pascal hoặc C, C++ để được hình dung về ngôn ngữ lập trình. Cái mà bạn hỏi xuất hiện hầu hết ở tất cả các ngôn ngữ lập trình, nó cũng giống như kiểu int, kiểu char, hay decimal đó basic mà bắt buộc bạn phải nắm rõ. Nếu bạn chưa nắm rõ thì hoàn toàn có thể google..tôi chắc chắn rằng nội dung bạn hỏi sẽ được giải thích ở rất nhiều nơi. Bạn chưa chịu tìm hiểu đã lên diễn đàn hỏi ngay và mong có kết quả cho bạn..Tôi nghĩ bạn suy nghĩ hơi kiểu "mì ăn liền" và khá "dựa dẫm".

thứ 2. Bạn nói là "Trao đổi" ? trao đổi có nghĩa là khi tôi đưa cho bạn 1 vật A, thì bạn cũng phải trao lại cho tôi một vật B có giá trị tương tự, đó là "trao đổi". Còn ở đây bạn hỏi về một thứ và bạn tiếp nhận nó và hoàn toàn ko trao lại cái gì cho người trả lời bạn..đó ko phải là "trao đổi". Cái tôi muốn nói là cái Title không hề phù hợp với nội dung câu hỏi. "Kiểu "boolean" là gì? " Phù hợp hơn và sát hơn với nội dung câu hỏi

thứ 3. Đã là thành viên trong diễn đàn. Tôi ko nói và cho rằng kiến thức tôi cao siêu và tự cao về nó. Tôi lên diễn đàn, hỏi có, trả lời diễn đàn cũng có. Nhưng trước khi tôi hỏi về 1 vấn đề gì đó mà tôi không hiểu, tôi cũng chịu khó tìm hiểu nó, search nó rồi mới đặt câu hỏi, đó là trách nhiệm

truongtuan1505
12-09-2010, 08:51 AM
Bạn sai rồi! thứ 1 trước khi bạn học C#, cho dù là buổi đầu tiên thì chắc hẳn bạn cũng đã được học các ngôn ngữ lập trình cơ bản như pascal hoặc C, C++ để được hình dung về ngôn ngữ lập trình. Cái mà bạn hỏi xuất hiện hầu hết ở tất cả các ngôn ngữ lập trình, nó cũng giống như kiểu int, kiểu char, hay decimal đó basic mà bắt buộc bạn phải nắm rõ. Nếu bạn chưa nắm rõ thì hoàn toàn có thể google..tôi chắc chắn rằng nội dung bạn hỏi sẽ được giải thích ở rất nhiều nơi. Bạn chưa chịu tìm hiểu đã lên diễn đàn hỏi ngay và mong có kết quả cho bạn..Tôi nghĩ bạn suy nghĩ hơi kiểu "mì ăn liền" và khá "dựa dẫm".

thứ 2. Bạn nói là "Trao đổi" ? trao đổi có nghĩa là khi tôi đưa cho bạn 1 vật A, thì bạn cũng phải trao lại cho tôi một vật B có giá trị tương tự, đó là "trao đổi". Còn ở đây bạn hỏi về một thứ và bạn tiếp nhận nó và hoàn toàn ko trao lại cái gì cho người trả lời bạn..đó ko phải là "trao đổi". Cái tôi muốn nói là cái Title không hề phù hợp với nội dung câu hỏi. "Kiểu "boolean" là gì? " Phù hợp hơn và sát hơn với nội dung câu hỏi

thứ 3. Đã là thành viên trong diễn đàn. Tôi ko nói và cho rằng kiến thức tôi cao siêu và tự cao về nó. Tôi lên diễn đàn, hỏi có, trả lời diễn đàn cũng có. Nhưng trước khi tôi hỏi về 1 vấn đề gì đó mà tôi không hiểu, tôi cũng chịu khó tìm hiểu nó, search nó rồi mới đặt câu hỏi, đó là trách nhiệm
Có lẽ cách học của mình chưa thật sự tốt
Minh sẽ ghi nhớ những điều bạn nói
Nhưng mà cái tile nó không co quan trọng gì hết mà quan trọng là nội dung bên trong nó
những câu hỏi mà các bạn nào đó cũng như tôi không biết nêu mới đưa lên diển đàn để cùng nhau thảo luận,nó là 1 điệu rất bình thường thôi bạn ah
Thân mến

david8xvn
12-09-2010, 11:16 AM
ủng hộ Gauto...yeah yeah
TÌM KIẾM, HỌC TẬP VÀ CHIA SẺ
giơ cao khẩu hiệu này cho anh em đỡ nhập nhằng (chỉ biết ngước mặt lên mà kêu trời) khi hỗ trợ giải đáp thắc mắc