PDA

View Full Version : Đề xuất Có nhiều topic xin code trong box "Dự án & Source code về VC++"howto
13-09-2010, 10:53 AM
Theo mình biết thì box "Dự án & Source code về VC++" tập hợp các project do người post sưu tầm hay làm ra và phải có source code.
Tuy nhiên, trong đó mình thấy có không ít topic được lập ra với mục đích xin xỏ code nhưng không thấy mod xóa bỏ ):)T
Mình đề nghị nên xóa bỏ triệt để những post đó, xin cám ơn ! 0:)

AlexF
13-09-2010, 11:01 AM
Cảm ơn bạn,minh đang sửa