PDA

View Full Version : Ngôn ngữ lập trình D!!!hieubm
25-10-2007, 11:17 AM
Hết ngôn ngữ lập B, C nay lại có cả ngôn ngữ lập trình D.

http://en.wikipedia.org/wiki/D_%28programming_language%29

Ngôn ngữ D mới release 1.0 vào 01/2007, chắc chưa có nhiều người biết đâu. DR nhanh chân làm cái congdongdviet.com
Mà cái D này cũng giống C++ nên làm một box "Ngôn ngữ lập trình D" cũng được.

(( Đùa chút thôi - Lập box này thì có ma cũng ko vào - Đợi thêm chục năm nữa D mới phổ biến ))import std.stdio; // for writefln()
alias char[] string; // for compatibility with older compilers; newer compilers define this implicitly
int main(string[] args)
{
foreach(i, a; args)
writefln("args[%d] = '%s'", i, a);
return 0;
}


--> cái này mình thấy đúng là lai của C và C#