PDA

View Full Version : Tuyển cộng viên làm pasttimeCodeThue
21-11-2016, 11:14 AM
Bạn nào có khả năng code các ngôn ngữ
* C, C++
* CSDL: Sql Sever, Mysql, Acess, Excel, XML....
* Lập trình ứng dụng: Visual Basic 6.0, Lập trình ứng dụng trên access, C#, VB.net, Java.
* Lập trình Mobile: Android - Windown phone.
* Lập trình Web: HTML - CSS - Javacript , Asp.net, PHP - MySQL, JSP - servlet
* Xây dựng web trên nguồn mở: Joomla, Wordpress, Joomla,
* Xây dựng tất cả các báo cáo đồ án, luận văn trên word, powerpoint.
Liên hệ mình. Chỉ nhận sinh viên.

fms17
21-11-2016, 01:40 PM
Bạn nào có khả năng code các ngôn ngữ
* C, C++
* CSDL: Sql Sever, Mysql, Acess, Excel, XML....
* Lập trình ứng dụng: Visual Basic 6.0, Lập trình ứng dụng trên access, C#, VB.net, Java.
* Lập trình Mobile: Android - Windown phone.
* Lập trình Web: HTML - CSS - Javacript , Asp.net, PHP - MySQL, JSP - servlet
* Xây dựng web trên nguồn mở: Joomla, Wordpress, Joomla,
* Xây dựng tất cả các báo cáo đồ án, luận văn trên word, powerpoint.
Liên hệ mình. Chỉ nhận sinh viên.

Lấy gì CMR nó là sv ?!