PDA

View Full Version : xin ebook java swing và lập trình game trên androiddothangloi2015
22-11-2016, 04:55 PM
như tít ạ, xin cao nhân nào có link cho mình với , đang rất cần ạ :(|:(|

CodeThue
22-11-2016, 10:20 PM
Bạn lên mạng đầy mà, hoặc bạn có thể xem video trên mạng nhé

bachgist
23-11-2016, 12:22 PM
Đây là tài liệu cơ bản, hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể có cả hình ảnh minh họa. (làm từ download ở đâu về, cài đặt và làm gì tiếp ). Từng bước, từng bước...
Đầu tiên, đọc xong cái này đi rồi mình sẽ gửi tiếp tài liệu hay khác, cho bạn đọc tiếp.
Tải: Java Android (https://web.cse.ohio-state.edu/~champion/4471/JavaAndroidProgramming.pdf)