PDA

View Full Version : Cần thuê người viết code java chạy console là được!!!tudaimatacas
15-08-2017, 11:02 AM
Như tiêu đề mình cần 1 bạn biết về java chủ để Data Structures and Algorithms chỉ chạy console để hiện kết quả. Đề tài được in trong file word mình để ở dưới đây.
Nếu bạn nào nhận làm thì liên hệ facebook của mình: ha_dung999989@yahoo.com
Phone:0902583378(Mình tên Dũng)
56598

CodeThue
29-08-2017, 08:17 AM
Đã nhận và hoàn thành bạn báo cáo được 10 điểm nhé