PDA

View Full Version : Code tính tích có hướng 2 vector bằng C++. Tại sao borland C++ không biên dịch được?prt_awm
28-10-2010, 06:51 PM
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <math.h>
void main()
{
int x1,y1,z1,x2,y2,z2,a1,a2,a3;
cout<<" Nhap toa do cua vector a "<<endl;
cout<<" Nhap toa do x1 :"<<endl;
cin>>x1;
cout<<" Nhap toa do y1 :"<<endl;
cin>>y1;
cout<<" Nhap toa do z1 :"<<endl;
cin>>z1;
cout<<" Nhap toa do cua vector b "<<endl;
cout<<" Nhap toa do x2 :"<<endl;
cin>>x2;
cout<<" Nhap toa do y2 :"<<endl;
cin>>y2;
cout<<" Nhap toa do z2 :"<<endl;
cin>>z2;
a1=y1*z2-z1*y2;
a2=z1*x2-z2*x1;
a3=x1*y2-x2*y1;
cout<<" Ket qa tich co huong cua 2 vecto a va b la : ("<<a1<<";"<<a2<<";"<<a3<<")"<<endl;
getch();
}

code này không hiểu sao không chạy được
các bạn giúp với :(

peterdrew
28-10-2010, 06:53 PM
Vẫn chạy ngon đấy chứ! Nên bỏ bớt các thư viện không cần thiết đi,...'

À, nếu là C thì không chạy được là đúng thôi. Đây là code C++ mà.

prt_awm
28-10-2010, 06:54 PM
Vẫn chạy ngon đấy chứ! Nên bỏ bớt các thư viện không cần thiết đi,...

thế này chắc borland của em bị lỗi rồi :|

peterdrew
28-10-2010, 06:56 PM
thế này chắc borland của em bị lỗi rồi :|

Em dùng BC phải không?? Code trên như anh nói là code C++, em không thể biên dịch nó bằng BC được. Em hãy phân biệt.

hienclubvn
28-10-2010, 06:57 PM
cái này cơ bản là đúng rồi, bạn xem lại complier nha
Mình cũng chưa thấy lỗi ở đâu cả
Có góp ý cho bạn là:
Ko cần thư viện stdio.h và math.h nha

Trời, sorry nha !
Hienclubvn quê rồi, Pót xong cái thấy 3 cái Relpy luôn.

Nếu C thì bỏ #include<iostream.h> đi là OK bạn ạ. :D

prt_awm
28-10-2010, 07:02 PM
Em dùng BC phải không?? Code trên như anh nói là code C++, em không thể biên dịch nó bằng BC được. Em hãy phân biệt.

em dùng Borland C++ anh ạ
rs máy thì chạy được xong đang làm 1 lúc nó lai giở trò ko chạy được . hjx:|


Em dùng BC phải không?? Code trên như anh nói là code C++, em không thể biên dịch nó bằng BC được. Em hãy phân biệt.

em cài lại borland C++ chạy ngon rồi a ạ
thank mọi người:X