PDA

View Full Version : cách lấy dữ liệu cho biểu đồ Chart.jsdinhhongsondx
07-12-2017, 10:54 AM
giúp mình cách lấy dữ liệu từ database cho biểu đồ bằng thư viện Chart.js

rchato
08-12-2017, 09:07 AM
Gửi yêu cầu cụ thể đi. Cái này code có sẵn rồi chỉ việc select những thứ cần thiết đặt vào chỗ trống là xong.
Nếu cần thì pm skype thanhhait92 team view cho