PDA

View Full Version : Regular expressions, giúp mình một chút về Regular expressionscoixuong
24-11-2007, 08:12 PM
Mình có câu lệnh thay thế


"sed 's/[\/\-]/ /g'"
lệnh trên dùng thay thế một từ nhưng phần phía oldstr thì mình không hiểu
nó ý nghĩa nó thế nào cả,bạn nào biết chỉ giúp.
Mình thử seach trên google lùng xục nhưng lại không có kết quả mong muốn.Nên đành nhờ mọi người vậy.

aladin
26-11-2007, 03:39 PM
Lệnh sed 's/regular expression/replacement/g input-file'
- regular expression -> điều kiện tìm kiếm
- replacemnt -> chuỗi thay thế
- g -> global ( thay thế toàn bộ )
- input-file -> file đầu vào

Theo mình hiểu thì lệnh [\/\-] là điều kiện tìm kiếm các ký tự '/' và '-' và câu lệnh trên se thay thế các ký tự '/' va '-' bằng ký tự trắng. Bạn có thể xem kỹ hơn bằng lệnh man sed, hoặc man regex trên Linux.