PDA

View Full Version : [Tìm] Sách về C++svkhtn
09-12-2007, 11:14 AM
Xin chào mọi người,

Mình đang tìm mấy cuốn ebook sau nhưng tìm mãi mà không thấy. Bạn nào biết chỗ nào download được thì giúp mình với.

1. Ruminations on C++: A Decade of Programming Insight and Experience
Link: http://www.amazon.com/Ruminations-Decade-Programming-Insight-Experience/dp/0201423391
(mình có load được 1 file từ edonkey về, nhưng khi mở ra thì toàn tiếng Tàu (:X) )

2. C++ Gems: Programming Pearls from The C++ Report
Link: http://www.amazon.com/C%2B%2B-Gems-Programming-Reference-Library/dp/0135705819/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1197174104&sr=1-1

3. More C++ Gems (SIGS Reference Library)
Link: http://www.amazon.com/More-Gems-SIGS-Reference-Library/dp/0521786185/ref=pd_bxgy_b_img_b

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

phthinh
03-03-2008, 08:57 PM
bạn thử tìm trong mớ hỗn độn này (http://www.esnips.com/web/hunghoang173-data) xem nhé! mình nhác quá nên không phân loại

svkhtn
04-05-2008, 11:56 AM
Mình vẫn chưa tìm thấy các cuốn sách trên :(. Không biết có anh/chị hay bạn nào biết link nào để download ebook mấy cuốn sách đó thì cho mình xin với.

Cảm ơn nhiều!

doantrongco
27-09-2014, 08:18 PM
toàn là sách nước ngoài, muốn tải phải bỏ money ra chứ (:#)