PDA

View Full Version : Understanding The Linux Kerneltrần trân
26-01-2011, 09:29 AM
Dành cho ai muốn hiểu sâu sắc về Linux mời các bạn đọc cuốn Understanding The Linux KernelTác giả nên đưa file tài liệu vào đính kèm để tránh mất mát
Không gửi những bài viết cảm ơn xuông, hãy gửi nhận xét về cuốn sách khi bạn đã đọc nó.