PDA

View Full Version : Tạo nơi cập nhật, thay đổi, thông tin về các địa chỉ mạng cho Upload miễn phí.MHoang
16-07-2021, 07:09 AM
Trên trang của CViet thì chức năng Download tương đối ổn nhưng chức năng Upload với hình ảnh có vài vấn đề.

Trang vẫn hiển thị hình ảnh theo chế độ Thumnail mà không phải chế độ xem toàn phần, muốn xem toàn phần phải Click vào để xem nên gây khó quan sát theo dòng chính, chưa kể khách tham quan thì không thể.

Chắc chắn là hiện tại BQT không còn thường xuyên đi sát nên tôi nghĩ chúng ta nên có một đề tài sử dụng cho mục đích này.

Mời các bạn cho các địa chỉ bên ngoài, chúng ta Upload hình ảnh lên đó, và rồi đưa vào diễn đàn theo chức năng phù hợp.
Tôi nghĩ trang nào không thu phí, ít QC lừa người dùng là tốt nhất.
.


Một địa chỉ nhanh gọn, không quảng cáo : https://2.pik.vn/ từ @Monre

https://2.pik.vn/202194f11434-a4c6-46e5-9d2a-673e9e2526cb.jpg

Nhấn vào chon.anh
Chọn hình ảnh trong hộp thoại mở tập tin
Copy dòng trong BBCode/Forums rồi Paste trực tiếp vào nơi bạn đang soạn thảo.

PS: Nếu bạn dùng chức năng Link của trình soạn thảo, nó có thể chỉ hiển thị Thumbnail. Cũng vậy, nếu chọn chức năng Insert Image nó cũng có thể chỉ hiển thị Thumbnail.

MHoang
18-12-2021, 10:00 AM
Trang https://2.pik.vn/ bị điếc rồi, mời các bạn cho thêm các Link khác để tiện chia sẻ.!!!