PDA

View Full Version : Ebook các câu lệnh về tiến trình trong linux??tetuongrua
23-02-2011, 12:14 PM
mình đang học môn hệ điều hành và có thực hành nó trên linux.Mình không hiểu cũng như không biết nhiều về các câu lệnh liên quan đến tiến trình và quản lý tiến trình cùng với ý nghĩa của nó.có bạn nào có sách về các câu lệnh về tiến trình hoặc là các bài tập về tiến trình thì share cho mình với.mình cám ơn trước nghe!!!!!):)T