PDA

View Full Version : [2021-10] Cộng đồng C Việt đã chuyển đổi từ Dedicated Server lên Cloud ServerKevin Hoang
28-10-2021, 10:01 PM
Ngày hôm nay (2021-10-28) Cộng đồng C Việt đã chuyển đổi mô hình server từ Dedicated Server lên Cloud Server để phục vụ nhu cầu sử dụng của các bạn hoàn toàn miễn phí.

Trong quá trình chuyển đổi gấp rút, không thể nào tránh khỏi thiếu sót.
Nếu bạn phát hiện ra lỗi gì xin các bạn không ngần ngại gửi báo cáo lỗi lên nhóm FB Cộng đồng C Việt (https://www.facebook.com/groups/cviet),
hoặc bạn sử dụng chức năng report ở bài viết để báo cáo lỗi.

Xin trân trọng cảm ơn!

chototvieclam
15-11-2021, 02:29 PM
vẫn ok ngon lành cành đào