PDA

View Full Version : Bài tập C++ 3 kiểu số nguyên trong C++ là kiểu gì?nhokqb
13-03-2011, 12:02 AM
Mình có 1bài tập thế này:
Viết những đoạn chương trình C++ để in ra (ở dạng nhị phân và dạng cơ số 10) của những số bé nhất và những số lớn nhất của 3 kiểu số nguyên trong ngôn ngữ C++.
Ai pít về 3 kiểu số nguyên đó và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của 3kiểu đó chỉ giùm mình với.
thank nhìu0:)

xuyenit55
13-03-2011, 12:04 AM
Mình có 1bài tập thế này:
Viết những đoạn chương trình C++ để in ra (ở dạng nhị phân và dạng cơ số 10) của những số bé nhất và những số lớn nhất của 3 kiểu số nguyên trong ngôn ngữ C++.
Ai pít về 3 kiểu số nguyên đó và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của 3kiểu đó chỉ giùm mình với.
thank nhìu0:)

3 kiểu số nguyên là ;
int , long int , unsinge long !

nhokqb
13-03-2011, 12:17 AM
cho mình hỏi những số lớn nhất và bé nhất của 3 kiểu đó, pạn pít k? chỉ mình với. thank

hunterphu
13-03-2011, 12:22 AM
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/climits/

aydada
13-03-2011, 12:22 AM
INT_MIN, INT_MAX, LONG_MAX, LONG_MIN, UINT_MAX, UINT_MIN
@xuyen: anh tưởng int, unsigned int và long int chứ (:-)??

nhokqb
13-03-2011, 12:33 AM
làm gì co uint_min
mà cho mình hỏi cái này luôn muốn lấy giá trị lớn nhất nhỏ nhất của 3 kiểu số nguyên thì mình dùng hàm gì hay là nhập từ bàn phím vào? ai pít chỉ giùm min pít với, mình mới bắt đầu lập trình thôi.

aydada
13-03-2011, 12:36 AM
làm gì co uint_min

quên mất, unsigned chỉ có từ 0 trở lên (8-)>

nhokqb
13-03-2011, 12:44 AM
thế là 3kiểu nào vậy

xuyenit55
13-03-2011, 01:03 AM
thế là 3kiểu nào vậy
Tóm lại có 3 kiểu đó là int , unsigned int , long int ! và giá trị max và min bạn xem ở dưới bảng sau :

SHRT_MIN Minimum value for an object of type short int -32767
SHRT_MAX Maximum value for an object of type short int 32767
USHRT_MAX Maximum value for an object of type unsigned short int 65535
INT_MIN Minimum value for an object of type int -32767
INT_MAX Maximum value for an object of type int 32767
UINT_MAX Maximum value for an object of type unsigned int 65535
LONG_MIN Minimum value for an object of type long int -2147483647
LONG_MAX Maximum value for an object of type long int 2147483647
ULONG_MAX Maximum value for an object of type unsigned long int 4294967295

nhokqb
13-03-2011, 01:11 AM
uk. cảm ơn bạn nhìu nha

nhokqb
13-03-2011, 01:14 AM
cho mình hỏi bài này dùng 10bit sao đủ để biểu diễn pạn

clamvn
13-03-2011, 02:06 AM
cho mình hỏi bài này dùng 10bit sao đủ để biểu diễn pạn

Ai bảo bạn biểu diễn trong 10bits ?

làm cái int bịt[32] mà làm.[:-X)

nhokqb
13-03-2011, 05:31 AM
tại đọc đề k để ý

hearttt2911
02-12-2012, 07:41 PM
e thấy cái này có vấn đề:
"Tóm lại có 3 kiểu đó là int , unsigned int , long int "
e nghĩ phải là char,short và int. 3 cái này mới có 3 giá trị giới hạn khác nhau.chứ int và long cùng tử -214....-2147... rồi....đâu khac nhau đâu.còn unsigned int thì từ 0-4....

hearttt2911
02-12-2012, 07:42 PM
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <limits.h>
#include <cmath>

using namespace std;

bool GiaTri(long m,int n);

template <typename T>
void ChuyenNhiPhan(T n);

void main()
{
short u=CHAR_MAX;
short v=CHAR_MIN;
short x=SHRT_MAX;
short y=SHRT_MIN;
int a=INT_MAX;
int b=INT_MIN;

cout << "So char lon nhat: " << u << endl;
cout << "So char nho nhat: " << v << endl;
cout << "So short int lon nhat:"<<x<<endl;
cout << "So short int nho nhat:"<<y<<endl;
cout << "So int lon nhat: " << a << endl;
cout << "So int nho nhat: " << b << endl;
cout << endl;

cout << "So char nhi phan lon nhat: "; ChuyenNhiPhan<char>( u );
cout<< endl;
cout << "So char nhi phan nho nhat: "; ChuyenNhiPhan<char>(v);
cout << endl;
cout << "So short int nhi phan lon nhat: "; ChuyenNhiPhan<short>(x);
cout << endl;
cout << "So short int nhi phan nho nhat: " ; ChuyenNhiPhan<short>(y);
cout<< endl;
cout << "So int nhi phan lon nhat: "; ChuyenNhiPhan(a);
cout << endl;
cout << "So int nhi phan nho nhat: " ; ChuyenNhiPhan(b);
cout<< endl;
getch();
}

template <typename T>
void ChuyenNhiPhan(T n)
{
int i=0;
for(i=sizeof(n)*8-1;i>=0;i--)
{
cout<<(GiaTri(n,i)?"1":"0");
if(0==1%4)
cout<<" ";
}
cout<<endl;
}

bool GiaTri(long m, int n)
{
if(((m) & ((1L) << (n))) !=0)
return true;
return false;
}

Sounj
02-12-2012, 08:31 PM
Trời ạ, cái bài của người ta đã quá đát 1 năm rưỡi rồi mà bạn này còn lôi ra cãi cho được
Về vụ bạn cãi thì char,short và int có vẻ như là đúng , 3 cái kia nghe kỳ quá (:X)
Dù sao thì cũng cảm ơn bạn show code cho các ae khác tham khảo

doicanhden
02-12-2012, 09:10 PM
Tôi như những gì tôi đọc được từ những quyển sách của tác giả Việt Nam thì ba kiểu số nguyên đó (không bàn đến nguyên âm hay nguyên dương) là: short, int, long. Kiểu char, được gọi là "kiểu kí tự" không quyển sách nào gọi nó là kiểu số nguyên cả, mặt dù theo như giá trị mà nó lưu trữ là số nguyên..

langman
07-12-2012, 09:33 PM
INT_MIN, INT_MAX, LONG_MAX, LONG_MIN, UINT_MAX, UINT_MIN
@xuyen: anh tưởng int, unsigned int và long int chứ (:-)??

char ko phải là số nguyên à, lạ thật ấy?

long int và int thì khác gì nhau nhỉ? chỉ a với. a ko bít (:-*)

long long int và int mới khác nhau thì phải. có đúng ko? dùng size of xem có phải ko? máy a ko có gì biên dịch để tét cả hì hì:(|:(|

>> nói chung là cái đề bài này chỉ dành cho người mới hiểu về c thôi hì hì, chứ a thì cứ nghĩ là ở trong c có 4 kiểu nguyên cơ
+ 1 byte : bao gồm mấy kiểu con ý
+ 2 byte : bao gồm mấy kiểu con ý
+ 4 byte : bao gồm mấy kiểu con ý
+ 8 byte : bao gồm mấy kiểu con ý


................ a nói thế ko phải có gì chỉ bảo nhé hi hi. lâu lắm rồi ko gặp ay da da

kisi
02-11-2013, 05:47 PM
cho mình hỏi Câu lệnh khai báo: int a(3); có tác dụng gì?

prog10
02-11-2013, 06:32 PM
cho mình hỏi Câu lệnh khai báo: int a(3); có tác dụng gì?
a=3. (Cái này mới thấy lần đầu)