PDA

View Full Version : Sách nói về gải Sodokuvtien_uit
07-01-2008, 07:44 AM
http://rs75tl2.rapidshare.com/files/34011209/898589/Apress.Programming.Sudoku.Mar.2006.pdf
CHo những ai đang làm đề tài về vấn đề này.

fanshinichi
28-02-2008, 10:47 PM
http://rs75tl2.rapidshare.com/files/34011209/898589/Apress.Programming.Sudoku.Mar.2006.pdf
CHo những ai đang làm đề tài về vấn đề này.

Link có vấn đề rùi bạn ơi, post lại cho mọi người đi(:-)?