PDA

View Full Version : Lớp Collection thuôc namespace nào trong C#EHTC
31-01-2008, 10:08 AM
Các bạn ơi chỉ mình cách khắc phục với,mình sử dụng ngôn ngữ C#
Mình có khai báo biến
Collection coll;
Và khi complies thì nó báo lỗi như sau:

--> "The type or namespace name 'Collection' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)"

Mình phải add thêm class nào vào nữa ko,hay làm như thế nào xin chỉ cách khắc phục cho mình với.Mình thử add "Microsoft.VisualBasic" vào rui mà vẫn ko được

nhc1987
31-01-2008, 10:32 AM
Làm gì có cái Collection nào khai báo kì cục vậy.

Nếu bạn đang ám chỉ đến Collection<T> thì nó nằm trong System.Collections.ObjectModel