PDA

View Full Version : 100 !rox_rook
05-03-2008, 02:10 PM
100! có bao nhiêu số 0 ở cuối nhỉ. Bác nào biết dùm tui với T_T. Bà già cô cho bài ác quá (D:)>. Bài này nhớ hồi đó có ai đố rùi mà h không sao nhớ nổi T_T ! Please help me (:P).

darkan
05-03-2008, 02:16 PM
Bài này dễ mà RR :P.
24 số 0 :D

rox_rook
05-03-2008, 02:36 PM
Haha, cuối cùng cũng viết xong T_T, tự nhiên làm linklist làm khổ mình, debug vỡ óc, dùng mãng cũng đủ xử 100! Dạo này hâm quá cỡ T_T. :D. ghét suy nghĩ Toán quá đê ! Thanks darkan nhé :D !

darkan
05-03-2008, 02:47 PM
RR làm gì mà phức tạp thế :D,cần gì phải linklist với mảng làm gì :D
Cái này chỉ là đếm xem có mấy số 5 mà thôi :D.
Ví dụ X! có bao nhiêu số 0 thì lấy X/5.
Nếu kq>5 thì chia 5 tiếp rồi cộng vô.
Cứ thế khi nào nó nhỏ hơn 5 thì dừng :D.
Chỉ cần 1 vòng while thôi :P!

rox_rook
05-03-2008, 03:00 PM
Chưa hiểu ý Darkan lắm, darkan giải thích toán học thêm 1 tí nữa được không (:P), tại lớp này Toán chứ không phải Tin, phang ầm vô 24 sợ bả nghi haha T_T !

darkan
05-03-2008, 03:15 PM
Ờ thì thế này.
1 chữ số 0 tận cùng là được tạo bởi 1 số 10 trong tích.
Mà 10 = 2*5 => x số 0 <=> 2^x*5^x
Trong y! thì 2 nhiều vô thiên lủng nên chỉ cần xét xem có bao nhiêu số 5.
Cứ 5 số có 1 chia hết cho 5 => y/5
Trong số các số chia hết cho 5 cứ 5 số có 1 chia hết cho 5^2.
Vưn vưn và vưn vưn :D.
Thế nên số các số 5 sẽ được tính bằng công thức củ chuối giống như trên kia :D.

anhtuyenbk
05-03-2008, 03:20 PM
Ờ thì thế này.
1 chữ số 0 tận cùng là được tạo bởi 1 số 10 trong tích.
Mà 10 = 2*5 => x số 0 <=> 2^x*5^x
Trong y! thì 2 nhiều vô thiên lủng nên chỉ cần xét xem có bao nhiêu số 5.
Cứ 5 số có 1 chia hết cho 5 => y/5
Trong số các số chia hết cho 5 cứ 5 số có 1 chia hết cho 5^2.
Vưn vưn và vưn vưn :D.
Thế nên số các số 5 sẽ được tính bằng công thức củ chuối giống như trên kia :D.
Thông minh quá(Y:DY)

rox_rook
05-03-2008, 03:57 PM
T_T ! THanks Darkan, đang nhớ người yêu làm cái gì cũng oải haha T_T. Gặp bác Iamtvn post cái bài thật là...!Nhức đầu quá !! Mà cậu anhtuyenbk nói rất đúng :D

Thông minh quá

Kevin Hoang
05-03-2008, 10:31 PM
Ờ thì thế này.
1 chữ số 0 tận cùng là được tạo bởi 1 số 10 trong tích.
Mà 10 = 2*5 => x số 0 <=> 2^x*5^x
Trong y! thì 2 nhiều vô thiên lủng nên chỉ cần xét xem có bao nhiêu số 5.
Cứ 5 số có 1 chia hết cho 5 => y/5
Trong số các số chia hết cho 5 cứ 5 số có 1 chia hết cho 5^2.
Vưn vưn và vưn vưn :D.
Thế nên số các số 5 sẽ được tính bằng công thức củ chuối giống như trên kia :D.

Với số lớn làm sao mà chia ra để biết là nó có bao nhiêu số 0 chứ? Vụ này không biết thật!

Đoàn Dự
05-03-2008, 11:56 PM
Đây là nơi thư giãn các bác cứ phi toán với teo vào làm anh em đau hết cả đầu. >"<