PDA

View Full Version : Bài tập assembly | Bài tập ASM | Giúp tôi với!



tuyetton
19-10-2006, 08:42 PM
bài 1> chuyển kí tự chữ cái vào biến chữ cái

bài 2> giả sử địa chỉ 0A00:0B00 có chứa 1 byte dữ liệu byte này cho biết máy tính đang sử dụng có bao nhiêu ổ đĩa hợp lý(hay vạt lý gì đó).

viết chương trình kiểm tra máy tính đang sử dụng bao nhiêu ổ đĩa vật lý .

nhanh lên nhé mai tôi làm bài rồi thong cảm gấp quá

tuyetton
21-10-2006, 09:36 PM
không ai giup tôi hả mà sao không ai chiu trả lời vậy
nhưng mà không sao tôi đã nghi ra cách làm rồi
hi'

Kevin Hoang
22-10-2006, 09:52 PM
Dreaminess cũng có biết một chút về ASM, nhưng mà lởm khởm quá, làm bài giống như thế này cũng thấy nó là cả vấn đề cần suy nghĩ. Hơn nữa mấy hôm nay thực sự là cũng bận, với lại cũng đang chờ có ai đó nhào vô giúp đỡ, nhưng mà cuối cùng thì không có. Dreaminess cũng buồn nè.

Bạn có thể post code lên cho Dreaminess tham khảo không? Nếu được thì xin cảm ơn trước nhá.

Hình như ASM khó học, nên không có mấy người rành lắm.

tuyetton
25-10-2006, 06:52 PM
do mất usb lên tôi không thể gửi bài mong thông cảm nhé hen lần sau(

spacetime
15-11-2006, 03:30 PM
Cái này mình viết bằng Nasm :
-----------readchar.asm---------
%include "asm_io.inc"
segment .bss
c resd 1
segment .text

global _asm_main
_asm_main:
push ebp
mov ebp,esp
call read_char ;cai nay doc vao eax
mov [c],eax

leave
ret
-------------------------
Thư viện asm_io.inc có thể tải ở http://www.4shared.com/file/3923532/969278f8/asm_io.html
tập tin readchar.asm và asm_io.inc,asm_io.o phải nằm cùng thư mục
vào cmd gõ nasm -f coff readchar.asm
link readchar.o