PDA

View Full Version : Cần trình biên dịch C++dodaitienboi
09-03-2008, 09:06 AM
Tui đang viết hệ điều hành.
Tui hỏi trình biên dịch C++ nào phù hợp nhất cho việc thiết kế hệ điều hành
):)T

Đoàn Dự
09-03-2008, 09:34 AM
Đủ trình viết hệ điều hành mà hỏi câu này thì đúng là bó ... =)).

Solokop
09-03-2008, 11:36 AM
@ dodaitienboi : cậu có tài liệu nào về việc viết os thì chia sẻ với mọi người với, rồi mọi người sẽ cùng chia sẻ trình biên dịch với cậu.