PDA

View Full Version : Select node trong treeViewhuytd
15-03-2008, 02:36 PM
Thú thật một câu hỏi rất ngớ ngẩn nhưng thực sự mình đã thử hết cách....
Làm sao để dùng code chọn một node chỉ định...rồi sau đó trên giao diện người dùng thấy chọn node đó...(Đơn giản hơn là thế này : làm sao chọn được node đang muốn chọn mà không cần dùng chuột bấm tới nó)

anhtuyenbk
15-03-2008, 02:48 PM
Cái này trước đây mình đã gặp rồi và đã biết tại sao nó lại rắc rối như vây.
Lý do là vì Treeview được xây dựng theo hướng đối tượng và mỗi node trong đó là một đối tượng cụ thể. Ví dụ
Mình thường chọn Node theo Key của nó
Trên Treeview của bạn có
1 Node có key là "Father",Text hiển thị là "Cha".
Node "Cha" này có Node con : Key "Children", text hiển thị là "Con"
Node "con" này có Node con : Key "Children1", text hiển thị là "Con1"
Vậy để chọn Node con1 này ta phải làm như sau:

Treeview1.nodes("Father").expand
Treeview1.nodes("Father").nodes("Children").expand
Treeview1.nodes("Father").nodes("Children").nodes("Children1").expand
Bạn phải chọn từng cấp như thế thì nó mới chọn được

huytd
16-03-2008, 08:03 AM
Nhưng nếu như vậy thì sự kiện select đâu có thực thi. Trong khi mình cần nó phải xảy ra..để sau đó mình dùng treeView.selectednode.text nó ra được text của cái thằng mình vừa chọn.

anhtuyenbk
16-03-2008, 11:10 AM
Bạn phải biết sáng tạo chứ, sao lại cứng nhắc như thế
Sau khi bạn đã làm được như vậy chỉ cần gán

treeView.selectednode=Treeview1.nodes("Father").nodes("Children").nodes("Children1")
Vậy bây giờ bạn đã truy cập được thuộc tính text rồi đó.

darkan
16-03-2008, 01:33 PM
Bạn này chả chịu khó gúc gì cả ^^!
Dark gúc hộ bạn thấy nó hiện ra ngay trang đầu ^^!
Bạn xem thử ở đây (http://www.syncfusion.com/FAQ/windowsforms/faq_c91c.aspx#q1092q) và đây (http://p2p.wrox.com/topic.asp?TOPIC_ID=36915) nhé ^^!
Cheers!

huytd
17-03-2008, 03:48 PM
Cảm ơn hai bạn nhé mình làm được rồi...
Tiện thể hỏi luôn hai bác rành về richtextBox không ?
ví dụ em muốn chèn biểu thức toán học vào trong richtext thì làm thế nào... Nhưng khi chèn vào thì nó lại nằm ngang hàng với text :

Đúng là thế này :
VD:

abc1
___2

Nhưng khi chèn vào richtext thì thế này :
___1
abc2

Làm ơn giúp em em chỉ còn ba cái lặt vặt này là xong chương trình rồi...

Thank các bác

anhtuyenbk
17-03-2008, 04:20 PM
Cái bạn nói ko thể sửa được vì richtextbox ko có thuộc tính canh giữa theo chiều dọc như word

huytd
17-03-2008, 04:31 PM
Thế không còn cách nào khác hả bạn