PDA

View Full Version : Chạy chương trình Turbo C bằng editPlustienlbhoc
16-03-2008, 08:19 AM
Ở trường mình học c++ , xài tc++ 3.0 (chạy dos) , để biên dịch , thày bảo cứ dùng dev c++, nhưng cái này dịch như #$#$@# , được biết tc++ 3.0 có thể biên dịch được bằng dòng lệnh gì gì đó và editplus tích hợp khả năng này:

Q. How to compile and run Java or C/C++ files?

A. You can setup the Java compiler or C/C++ compiler on 'User tools' page of Preferences dialog box. Please press 'Add Tool'->'Program' button and try to set the options like this:

Example 1. Java Compiler

Menu text: Java Compiler
Command: c:\java\bin\javac.exe
Argument: "$(FilePath)"
Initial directory: $(FileDir)
Capture output: ON

Example 2. Turbo C 2.01

Menu text: Turbo C
Command: c:\tc\tcc.exe
Argument: -Ic:\tc\include -Lc:\tc\lib -n$(FileDir) $(FilePath)
Initial directory: c:\tc
Capture output: ON

Example 3. Borland C++ 5.5

Menu text: Borland C
Command: c:\bc\bin\bcc32.exe
Argument: -Ic:\bc\include -Lc:\bc\lib -n$(FileDir) $(FilePath)
Initial directory: c:\bc\bin
Capture output: ON

Example 4. Visual C++

Menu text: Visual C++
Command: c:\msdev\vc98\bin\cl.exe
Argument: "$(FilePath)"
Initial directory: $(FileDir)
Capture output: ON

The above settings must be replaced with the actual path of the Java compiler or C/C++ compiler on your system.

After the setting is completed, you can run the command on 'Tools' menu, and the result will be shown in the Output Window at the bottom. You can also run the tool through the shortcut key (Ctrl + 0-9) or thought the icons on the 'User toolbar'.

To run the compiled Java class file, you can set the options like this:

Menu text: Java
Command: c:\java\bin\java.exe
Argument: $(FileNameNoExt)
Initial directory: $(FileDir)

The 'Command' field should be replaced with the actual path of the Java interpreter.

To run the compiled *.exe file, you can set the options like this:

Menu text: Run
Command: $(FileNameNoExt)
Argument:
Initial directory: $(FileDir)
mình đã làm theo bằng cách vào tools -> user tools add vào như sau:

Menu text: TC
Command: c:\tc\bin\tcc.exe
Argument: -Ic:\tc\include -Lc:\tc\lib -n$(FileDir) $(FilePath)
Initial directory: c:\tc\bin
Capture output: ON lúc chạy chỉ cần vào tools dòng cuối của menu có chữ TC , hoặc ấn Ctrl+1
và đã dịch được (Y:DY) , nhưng dịch xong file exe, nó không tự chạy , (:=(|) , bác nào biết giúp với , như vậy thì có thể chạy c++ với máy ở trường mà không cần dùng dos (máy cùi và không cài sẵn các phiên bản của win) .

acminh
13-09-2010, 10:32 PM
De chay chuong trinh vua dich, thuc hien nhu sau:
Command: $(FileNameNoExt).exe
Argument:
Initial directory: $(FileDir)

herokyo
27-11-2011, 07:07 PM
đào mộ chút, vì có nhu cầu tương tự....
ai làm thành công chưa, có thể hướng dẫn chi tiết hơn ko
cài đặt thế nào để chạy chương trình ở mọi nơi mà ko phải để trong c:\tc\bin\